Januari 2021 – OBR – Gedwongen onderbreking

=20

/* Mobile-specific Styles */
@media only screen and (max-width: 660px) {
table[class=3Dw0], td[class=3Dw0] { width: 0 !important; }
table[class=3Dw10], td[class=3Dw10], img[class=3Dw10] { width:10px !i=
mportant; }
table[class=3Dw15], td[class=3Dw15], img[class=3Dw15] { width:5px !im=
portant; }
table[class=3Dw30], td[class=3Dw30], img[class=3Dw30] { width:10px !i=
mportant; }
table[class=3Dw60], td[class=3Dw60], img[class=3Dw60] { width:10px !i=
mportant; }
table[class=3Dw125], td[class=3Dw125], img[class=3Dw125] { width:80px=
!important; }
table[class=3Dw130], td[class=3Dw130], img[class=3Dw130] { width:55px=
!important; }
table[class=3Dw140], td[class=3Dw140], img[class=3Dw140] { width:90px=
!important; }
table[class=3Dw160], td[class=3Dw160], img[class=3Dw160] { width:180p=
x !important; }
table[class=3Dw170], td[class=3Dw170], img[class=3Dw170] { width:100p=
x !important; }
table[class=3Dw180], td[class=3Dw180], img[class=3Dw180] { width:80px=
!important; }
table[class=3Dw195], td[class=3Dw195], img[class=3Dw195] { width:80px=
!important; }
table[class=3Dw220], td[class=3Dw220], img[class=3Dw220] { width:80px=
!important; }
table[class=3Dw240], td[class=3Dw240], img[class=3Dw240] { width:180p=
x !important; }
table[class=3Dw255], td[class=3Dw255], img[class=3Dw255] { width:185p=
x !important; }
table[class=3Dw275], td[class=3Dw275], img[class=3Dw275] { width:135p=
x !important; }
table[class=3Dw280], td[class=3Dw280], img[class=3Dw280] { width:135p=
x !important; }
table[class=3Dw300], td[class=3Dw300], img[class=3Dw300] { width:140p=
x !important; }
table[class=3Dw325], td[class=3Dw325], img[class=3Dw325] { width:95px=
!important; }
table[class=3Dw360], td[class=3Dw360], img[class=3Dw360] { width:140p=
x !important; }
table[class=3Dw410], td[class=3Dw410], img[class=3Dw410] { width:180p=
x !important; }
table[class=3Dw470], td[class=3Dw470], img[class=3Dw470] { width:200p=
x !important; }
table[class=3Dw580], td[class=3Dw580], img[class=3Dw580] { width:280p=
x !important; }
table[class=3Dw640], td[class=3Dw640], img[class=3Dw640] { width:300p=
x !important; }
table[class*=3Dhide], td[class*=3Dhide], th[class*=3Dhide], img[class=
*=3Dhide], p[class*=3Dhide], span[class*=3Dhide] { display:none !important;=
}
table[class=3Dh0], td[class=3Dh0] { height: 0 !important; }
p[class=3Dfooter-content-left] { text-align: center !important; }
#headline p { font-size: 30px !important; }
.article-content, #left-sidebar{ -webkit-text-size-adjust: 90% !impor=
tant; -ms-text-size-adjust: 90% !important; }
.header-content, .footer-content-left {-webkit-text-size-adjust: 80% =
!important; -ms-text-size-adjust: 80% !important;}
img { height: auto; line-height: 100%;}
}
/* Client-specific Styles */
#outlook a { padding: 0; } /* Force Outlook to provide a “view in brow=
ser” button. */
body { width: 100% !important; }
.ReadMsgBody { width: 100%; }
.ExternalClass { width: 100%; display:block !important; } /* Force Hotm=
ail to display emails at full width */
/* Reset Styles */
/* Add 100px so mobile switch bar doesn’t cover street address. */
body { background-color: #EFEFEF; margin: 0; padding: 0; }
img { outline: none; text-decoration: none; display: block;}
br, strong br, b br, em br, i br { line-height:100%; }
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { line-height: 100% !important; -webkit-font-smo=
othing: antialiased; }
h1 a, h2 a, h3 a, h4 a, h5 a, h6 a { color: blue !important; }
h1 a:active, h2 a:active, h3 a:active, h4 a:active, h5 a:active, h6 a:=
active { color: red !important; }
/* Preferably not the same color as the normal header link color. Ther=
e is limited support for psuedo classes in email clients, this was added ju=
st for good measure. */
h1 a:visited, h2 a:visited, h3 a:visited, h4 a:visited, h5 a:visited, =
h6 a:visited { color: purple !important; }
/* Preferably not the same color as the normal header link color. There=
is limited support for psuedo classes in email clients, this was added jus=
t for good measure. */
table td, table tr { border-collapse: collapse; }
.yshortcuts, .yshortcuts a, .yshortcuts a:link,.yshortcuts a:visited, .=
yshortcuts a:hover, .yshortcuts a span {
color: black; text-decoration: none !important; border-bottom: none !=
important; background: none !important;
} /* Body text color for the New Yahoo. This example sets the font of =
Yahoo’s Shortcuts to black. */
/* This most probably won’t work in all email clients. Don’t include co=
de blocks in email. */
code {
white-space: normal;
word-break: break-all;
}
#background-table { background-color: #EFEFEF; }
/* Webkit Elements */
#footer { border-radius:0px 0px 0px 0px; -moz-border-radius: 0px 0px 0p=
x 0px; -webkit-border-radius:0px 0px 0px 0px; -webkit-font-smoothing: antia=
liased; }
/* Fonts and Content */
body, td { font-family: ‘Helvetica Neue’, Arial, Helvetica, Geneva, san=
s-serif; }
.header-content, .footer-content-left, .footer-content-right { -webkit-=
text-size-adjust: none; -ms-text-size-adjust: none; }
/* Prevent Webkit and Windows Mobile platforms from changing default fo=
nt sizes on header and footer. */
.header-content { font-size: 12px; color: #FFFFFF; }
.header-content a { font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-decoration:=
none; }
#headline p { color: #d9fffd; font-family: ‘Helvetica Neue’, Arial, Hel=
vetica, Geneva, sans-serif; font-size: 36px; text-align: left; margin-top:0=
px; margin-bottom:30px; }
#headline p a { color: #d9fffd; text-decoration: none; }
.article-main-title { font-size: 24px; line-height:24px; color: #666666=
; font-weight:bold; margin-top:0px; margin-bottom:18px; font-family: ‘Helve=
tica Neue’, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; }
.article-main-title a { color: #3B4699; text-decoration: none; }
.article-title { font-size: 18px; line-height:24px; color: #666666; fon=
t-weight:normal; margin-top:0px; margin-bottom:18px; font-family: ‘Helvetic=
a Neue’, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; }
.article-title a { color: #3B4699; text-decoration: none; }
.article-title.with-meta {margin-bottom: 0;}
.article-meta { font-size: 13px; line-height: 20px; color: #ccc; font-w=
eight: bold; margin-top: 0;}
.article-content { font-size: 13px; line-height: 18px; color: #444444; =
margin-top: 0px; margin-bottom: 18px; font-family: ‘Helvetica Neue’, Arial,=
Helvetica, Geneva, sans-serif; }
.article-content a { color: #005194; font-weight:bold; text-decoration:=
none; }
.article-content img { max-width: 100% }
.article-content ol, .article-content ul { margin-top:0px; margin-left:=
0; padding:0; list-style-position: inside; }
.article-content li { font-size: 13px; line-height: 18px; color: #44444=
4; }
.article-content li a { color: #005194; text-decoration:underline; }
.article-content p {margin-bottom: 15px;}
.footer-content-left { font-size: 12px; line-height: 15px; color: #FFFF=
FF; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; }
.footer-content-left a { color: #FFFFFF; font-weight: bold; text-decora=
tion: none; }
.footer-content-right { font-size: 11px; line-height: 16px; color: #FFF=
FFF; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; }
.footer-content-right a { color: #FFFFFF; font-weight: bold; text-decor=
ation: none; }
#footer { background-color: #4cb4e7; color: #FFFFFF; }
#footer a { color: #FFFFFF; text-decoration: none; font-weight: bold; }
#permission-reminder { white-space: normal; }
#street-address { color: #FFFFFF; white-space: normal; }
.white { color: #FFFFFF; }

Januari 2021 – OBR=
– Gedwongen onderbreking

Naam
De Coster

Voornaam
Stefan

Rijksregisternummer
73092235103

Postcode
9620

E-mailadres
info@stefandecoster.be

E-mailadres boekhouder (optioneel)
info@stefandecoster.be

Heb je =C3=A9=C3=A9n of meerdere personen, andere d=
an jezelf, ten laste (volgens het ziekenfonds)?

Nee

Bankrekeningnummer (IBAN)
BE36731013600381

Ondernemingsnummer (zonder spaties of punten)
0646865482

Ondernemingsnummers van andere ondernemingen waarin=
je actief bent:

=20

Kruis aan wat voor jou van toepassing is:
Mijn activiteit behoort tot een sector die verplicht moet s=
luiten in januari 2021=C2=A0ingevolge federale, regionale of lokale maatreg=
elen.

Leg uit waarom je activiteit getroffen is:=

Horeca

Ontvang je een vervangingsinkomen voor de maand jan=
uari (werkloosheidsuitkering, pensioen, arbeidsongeschiktheids- of invalidi=
teitsuitkering,=E2=80=A6)

Nee

Indien ja, welk bedrag (in euro)?
=20

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid inge=
vuld heb. Ik ben mij ervan bewust dat mijn verklaring onderhevig is aan con=
troles en dat ik de nodige bewijsstukken over de stopzetting kan voorleggen=
.

true

Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige v=
erklaring kan leiden tot de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde =
uitkeringen en tot gerechtelijke vervolging.=C2=A0

true

=20